“Hứa với con là nếu như bất cứ ai trong số họ có thai, mẹ sẽ không bắt họ phá thai, mẹ sẽ không giết con của con nữa”
“Bộ con muốn làm cho bà cô của con có thai hay sao? ”
“Con không biết nữa mẹ à. Con chỉ là không muốn mẹ phải giết con của con thêm một lần nào nữa”
“Đồng ý… Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ nói rằng con có thể làm cho cô của con có thai? ”
“CÁI GÌ? Cô nào hở mẹ? ”