Nó dang háng ra làm Tư cò thấy thấp thoáng cái lỗ đỏ đỏ, cu Tư cò chĩa ra từ hồi nào hổng biết, quắc Tư cò lại nó tuột cái quần xalỏn cháo lòng of Tư cò xuống, rối ngậm cặc T cò bú.
– Cha mẹ ơi! Một luồng điện chạy dọc sóng lưng, ngó xuống nó cứ cầm cặc vừa sục vừa bú, ngộ thiệt con cặc chạy tuốt vô họng mà nó không sặc, chhợt nó lấy đầu kưỡi liếm lổ đái làm muốn són đái, rồi lè lưỡi liếm quanh cu làm Tư cò sướng rân người, con nhỏ này cu mình mà nó làm như cây càrem mà nó liếm, Tư cò nghĩ trong đầu.