Nội dung: tôi là cô giáo chủ nhiệm của lớp cháu khoa, cháu là một học sinh ngoan ở lớp nên được rất nhiều cô giáo mến, trong đó có tôi tôi luôn kèm khoa học môm văn và hay học và chơi ở phòng tôi, khoa rất cao và đẹp nên được rất nhiều bạn cùng lớp mê, sau nhiều lần ở phòng tôi tôi đã bị cậu học trò cảm hoá và ôm hôn cậu học trò mỗi ngày, và về sau còn xxx cùng nhau rất thích với cậu học trò 12 này