Nội dung: anh chị tôi lấy nhau được một thời gian dài mà chưa có con, có hôm tôi thấy chị khác uống rượu tôi ngồi cạnh chị nói chuyện chị tâm sự chuyện giường chị không được tốt lắm, tôi đã nắm tay chị và an ủi chị ôm lấy tôi và khóc vừa khóc tay chị thò vào quần sờ cu tôi làm nó cứng nhắc lên, tôi cũng không phản ứng gì để chị tuỳ hứng làm gì tuỳ thích, chị bảo làm đi xong xuất thật nhiều vào trong lol chị nhé và từ hôm đó tôi đã lét lút làm tình và cho thật nhiều vào bên trong,