Thấy con vợ dâm quá, Long ôm chặt mông Thảo dập lia lịa thêm vài cái nữa thì nó gồng mình bắn hết tinh trùng vào bên trong. Sau khi đã thỏa mãn, Long mới hỏi lại vợ :
– Có thật vợ muốn có hai người đàn ông địt cùng lúc không?
– Không biết. – Thảo bẽn lẽn vì vừa nãy nứng quá nói đại ra, bây giờ thỏa mãn rồi thì lại thấy ngại.
– Sao lại không biết? Vừa nãy thấy nói có mà.
– Vừa nãy có biết lảm nhảm cái gì đâu.
– Có muốn thử cảm giác ba người không?
– Có, nhưng thấy ngại lắm.
– Nếu vợ muốn thì để anh nói chuyện với Tú.
– Nhưng chồng có muốn không?
– Có chứ! Nghĩ đến thôi mà đã thấy kích thích rồi. Nhưng là người quen cũng hơi ngại nói ra, nó lại tưởng mình bị làm sao.
– Thế thì thôi.