Tôi thích sự tôn sùng của Nakayama Fumika rất nhiều. Đến khi mẹ về nhà thì mọi thứ đã bình thường trở lại. Hồ bơi đã bị giới hạn đối với tôi trong một thời gian. Bạn có thể thấy những dấu dây đeo trên cơ thể tôi. Quả bóng của tôi bị bầm tím và bạn có thể nói.