Nội dung: lấy phải một ông chồng kiếm tiền giỏi lại còn đạo hoa nữa nữa nhưng tôi chấp nhận điều đấy và chồng thịt các cô gái khác ở bên ngoài, như cầu của chồng tôi cao lắm, chim dài làm bao cô gái mê nhưng vì quá nhiều nên tôi không đáp ứng đủ cho anh, có lần tôi còn gạ bạn thân tôi cho chồng địt để lấy một cảm giác mới giúp chồng tôi bui vẻ hơn