Tag: STARS-343

Nhiệm vụ ăn cặc ngậm mồm của nữ đặc vụ mưu trí

Mẹ im lặng, còn anh đang sử dụng tất cả các cơ quan khứu giác, thị giác… để cảm nhận sự đụng chạm với cơ thể mẹ. Mẹ, nhưng vẫn chỉ là một người đàn bà, với những nhu cầu như bao người đàn bà khác. Mẹ im lặng và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, sau vài phút cảm nhận, cơ thể lại đòi hỏi sự đụng chạm ở mức độ cao hơn, nhưng một kẻ nghiện ma túy luôn tăng liều lượng sau mỗi lần sử dụng vậy.