Tag: SSNI-727

chơi chị đi chị sẽ cân nhắc em lên phó phòng

Nội dung; vì công việc dạo gần đây khó khăn ngân đã làm việc ở một quán ăn ở một thị trấn nhỏ cũng thoải mãi thời gian sau ônh chủ bộc lộ bản chất dâm dê đê tiện nhưng vì cuộc sống mưu sinh cô đành chấp nhận, một lần đang cần tiền cô đã mở lời vay ông chủ, ông đồng ý nhưng với việc phải làm tình cùng ông lúc ông cần tôi không thích nhưng vẫn chấp nhận