Tag: SSNI-633

Vụng trộm với em của bạn gái khi bạn gái vắng nhà – Miru Sakamichi

“Bộc thúc, người thử kiểm tra giúp ta, xem ta có linh căn không?”“Cái này… ta không biết, ngươi phải đến Nguyên Sơn Môn, trực tiếp để các vị trưởng lão ngoại môn kiểm tra, trong đợt khảo hạch thu nhận đệ tử hàng năm mới được”“Vậy ư… bao giờ thì đến lần khảo hạch sắp tới?” “Ừm… cũng may vừa tròn một tháng nữa ngươi có thể đi thử vận may, tiểu tử đừng lo, có Bộc thúc ngươi đây giới thiệu thì chẳng có ai dám làm khó ngươi đâu… haha…”“Đa tạ Bộc thúc!”