– Có phải tối qua mẹ phải thủ dâm trong nhà tắm không? – Long liều hỏi đúng câu tế nhị nhất. Nó hỏi xong thì đưa tay sang đặt lên đùi bà Linh. Nó quyết định tấn công bà mẹ vợ.