Thấy vợ trách móc, ông Hùng kéo bà lại gần rồi ôm vào lòng. Bà Linh được ông Hùng ôm vào lòng, bà ngạc nhiên lắm vì lâu lắm rồi ông mới thể hiện tình cảm như vậy. Tuy rất thích nhưng bà Linh vẫn ra vẻ õng ẹo :
– Ơ ơ, ông này hôm này làm sao thế? Hôm nay lại dở trò ôm với ấp.
Có vẻ như trong người ông Hùng vẫn chưa hết phê. Vì đá không chỉ làm cho người quấn với người, mà đá còn làm cho người tự dưng thấy có lỗi, tự dưng muốn được yêu thương, tự dưng muốn được dốc bầu tâm sự. Ông Hùng thủ thỉ bên tai làm bà Linh hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác :