Vừa nói Linh vừa hất đầu qua dãy quần áo phía bên kia, chợt trông thấy Đạt và Quỳnh cũng vừa đi tới, Linh tự nhiên nắm tay Mạnh kéo lại :
– Quỳnh, còn nhớ ai đây không?
Đạt và Quỳnh cùng trố mắt nhìn Mạnh ngạc nhiên. Bỗng Quỳnh kêu rú lên mùng rỡ.
– Anh Mạnh, trời ơi! Lâu quá hông gặp anh. Bây giờ thấy có vẻ…… bảnh dữ nha..
Mạnh bối rối chìa tay ra bắt tay Đạt, Linh sực nhớ nên quay sang giới thiệu :
– Anh Đạt, chồng Linh. Còn đây là anh Mạnh, một người bạn đồng hội đồng thuyền với gia đình của em đó.