“Hứ! Nói tầm bậy không hà”
“Tối nay mẹ có đụ ba không? ”
“Nếu mẹ không đụ ba con thì nhất định ba con sẽ đụ mẹ”
“Mẹ không đi mua sắm gì sao? ”
“Thực sự thì không, mẹ chỉ ra ngoài mua một ít đồ lót”
“Bao nhiêu cái? Màu gì? ”