Nội dung: ngân là một cô sinh viên thực tập của trường y có đến thực tập tại một bệnh viện lớn ở đó có đầy đủ tiện nghi và đầy đủ loại khoa, khoa cô học là khoa ngoại, do lần đó có một bệnh nhận bị đập thâm dái nên ngân được phân công chăm sóc và thăm khám, cô đã bị bệnh nhân gạ gấm và bảo mút chim bằng miệng, cô cũng đồng ý làm, đồng ý chiều bệnh nhân, cho bệnh nhân sờ ngực và địt