Đang đứng nấu ăn thì linh giật mình vì có cánh tay từ đằng sau ôm chầm lấy bà. Lần này khác với lần trước, không phải là cánh tay của đàn ông, mà là cánh tay của phụ nữ. Bà Linh quay đầu lại thấy Thảo đang nhoẻn miệng cười.