hạnh phúc khi làm cho em có thai. Nó còn nói là muốn tạo ra đứa con của nó bên trong em”
Nghe vậy, mẹ tới gần tôi và hỏi:
“Con muốn giữ đứa trẻ này hả Vinh? Nhưng phải nhớ rằng, mẹ không muốn đứa trẻ này. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó”