Mạnh ngồi hàng giờ trước quyển tập chí mở rộng nhưng chàng chẳng đọc được chữ nào. Đầu óc chàng cứ loay hoay nghĩ đến Quỳnh. Chàng chẳng biết Quỳnh đang làm gì, và nàng nghĩ gì về chàng sau buổi sáng hôm ấy. Sau lần từ nhà Quỳnh về, Mạnh mất ăn mất ngủ. Chàng tự nghĩ nếu vì một phút bồng bột và háo thắng mà mất Quỳnh vĩnh viễn thì là điều đáng tiếc biết bao. Quỳnh là gái mới lớn, tánh tình đằm thắm, có thể là một người vợ lý tưởng cho chàng, Mạnh cứ trách sao minh ngu dại. Trước sau gì thì cưới Quỳnh, thì tại sao mà lại hấp tấp đến thế. Thật là “dục tốc bất đạt”. Càng nghĩ Mạnh càng cảm thấy bối rối vô cùng.