Nội dung: tôi có một thằng bạn thân từ nhỏ nhà cùng gần nhau, lớn lên chúng tôi càng thân và tôi mới chợt nhận ra một điều là chị ngọc chị của bạn thân tôi rất xinh, tôi mỗi lần sang chơi với bạn là để ngắm chị và để ý chị, và một thời gian sau chị nhận ra tôi thích chị và chị đã cho tôi hôn và sờ bướm thường xuyên và xxx cùng chị một thời gian sau