trong tư tưởng, Liên sẽ nghĩ đến nó mỗi lần làm tình với anh Trường. – Không sao, mẹ không sao. Con thay quần áo nhanh lên. Mẹ xuống trước đây. Liên đi nhanh như chạy, như trốn. Giờ đây, thực sự là Liên không dám ở lại thêm một chút nào nữa. Ra khỏi phòng, khi cánh cửa đóng lại, Liên vuốt vuốt ngực mình để lấy lại bình tĩnh, lấy lại thăng bằng. Liên đã khẳng định được điều mà mình còn chưa chắc chắn, mục đích của lần mặc áo dài xuống gọi con đã đạt được, dương vật con cứng thế cơ mà. Tất cả là