thai cho vợ mình hay sao? Vậy thì ai đã làm?” Ông Thông: “Lan ơi, sao con không hỏi anh trai con đi?” Cả hai nhìn sang Thái. Nhưng anh ta không có can đảm để nói hay thú nhận rằng mình đã đụ vợ của ba, mẹ kế của anh ta. Lan: “Anh Thái, ba vừa nói cái gì vậy? Anh không có ý kiến gì hay sao?” Thái: “Lan… thực sự thì… về… anh… ba… anh…” Ông Thông: “Lan… ba sẽ nói cho con biết. Thực sự thì… đứa bé này sắp đến với gia đình mình không phải là em của con, mà nó sẽ là… cháu của con” Lan: “Ba… ba vừa mới