Nội dung: tôi là một cô gái ham tình dục và tôi luôn muốn hơi ấm của đàn ông những lúc không có người đàn ông bên cạnh tôi thường hay dùng dưa chuột đồ nghề để tự sướng với cái lol của rôi, tôi rất xung sướng khi quan hệ với những đồ vật đấy có hôm tôi sang nhà bạn ngủ tôi vẫn cầm theo dua chuột để tối còn tử xử vì thiếu thứ đó tôi luôn khó chịu khó ở, thủ dâm luôn có một cảm giác sướng riêng