Mẹ kế con chồng ngoại tình với sếp dạy cách làm tình , quần lót để ngủ, có lúc còn nhờ tôi cài cúc áo ngực giúp. Lúc đó mẹ tôi không hề có ý nghĩ gì khác, dù sao tôi cũng là con trai của bà, bà cũng không hề kiêng dè, trả nợ cho người chồng đã mất hơn nữa đối với thân thể của mẹ tôi cũng không có ý nghĩ gì khác, tôi cho rằng đó là một điều cấm kỵ, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. “Nhưng… Tư Kiến không giống như mình tưởng…” Nó là… nó là hòa thượng nửa đường xuất gia, tôi vốn muốn nói như vậy, nhưng đến cuối câu lại không nói ra được, dù sao hình dung như vậy cũng không thích hợp