Nôi dung: do công việc không tốt chồng thường xuyên say sỉn và không quan tâm đến vợ con, làm tôi buồn và thiếu thốn đủ thứ, nhất là tình dục và tình cảm gia đình, mỗi lần say anh huy chồng bạn tôi hay đưa a về, sau nhiều lần nói chuyện anh cũng hiểu và thương tôi, hôm đấy chồng tôi ngủ say tôi và huy hôn nhau thật lâu rồi thò tay vào sờ lồn làm tôi ra rất nhiều nước và thích cảm giác đó.