Nói đến đây, hắn mới ngẫm lại chuyện ngày xưa. Thằng Miên nghi hồi đó là do cậu chủ hắn “chơi chiêu”, bởi có giai đoạn Cường thả cho hắn chơi cô tự do thoải mái… đến khi hắn chịu không nổi độ dâm của cô mới tự trốn luôn. Nghe thằng Miên nói cô dần dần hiểu ra mọi chuyện hơn mới nể thêm ba cái chiêu trò của Cường, cậu ta là người khá rành tâm sinh lý của cô mà. Nói với nhau một hồi xong thì thằng Miên lại đè Phương ra hôn tới tấp. Hắn móc mãi đến khi lồn cô ướt đẫm thì đẩy cô quay mặt ra thành lu,