– Mày có chống cự không? – Linh nghe tỉ mỉ từng chữ và cảm thấy nước đang rỉ ra ở bên dưới. Cô thấy câu chuyện quá gợi dục và kích thích.
– Cũng ó. Nhưng lúc đấy thằng Tom say mà chẳng hiểu sao nó khỏe thế. Nó đè lên và lột tung hết quần áo của tao vứt xuống đất. Rồi đến khi cái của nợ của nó chọc vào thì tao không chống cự nữa.
– Sao lại không chống cự nữa?
– Thì lúc đấy thấy sướng con hâm ạ. Thế còn phải hỏi.
– Hihi.. thì mày biết tao vẫn ngố cái chuyện này mà. Nhưng hôm sau thì sao?
– Hôm sau tỉnh rượu thì tất nhiên tao mắng nó và nó xin lỗi bảo chẳng nhớ gì cả. Mấy ngày sau tự nhiên hai mẹ con khó nói chuyện vì mặc cảm cái chuyện đó.