cho thầy chứ hai người đều là giáo viên, đều nghĩ cùng một lúc nên việc dạy bù phải sắp xếp rất khó khăn. Hai vợ chồng đi dạy lại thì mọi người mới thấy thoải mái. Bụng Thu bắt đầu to ra, không còn mặc áo dài dạy học được nữa. Ai nấy đều khen ngợi Bona giỏi, mới cưới cái là mần luôn, không cho Thu trở tay. Bona về lại Miệt Thứ thì ở luôn bên chỗ Thu, hằng ngày cũng chỉ giáp mặt Phương trên trường. Phương vẫn vui vẻ với Bona nhưng giờ quyết tâm giữ khoảng cách, không để xảy ra chuyện đáng tiếc