3 đứa chở nhau chạy dọc lên ven biển mé trên, nơi có hàng dương dài xanh thẫm, đường nhỏ, nhà dân thưa dần xung quanh chỉ là mấy mẩu vườn nhỏ trồng xoài hay rẫy dưa hấu, khoai lang, do đất cát ven biển nên canh tác được vậy là chính, chạy 1 hồi có 1 cái lộ nhỏ bằng đất quẹo ra mép ven biển hơn, do tôi từng đi khám phá vi vu kiểu.. tào lao hoài nên mấy khu này khá rành, dân cò đất mà, ơ đâu cũng nhũi vô dòm dòm làm xém ăn đập mấy lần vì tưởng.. trộm @@
3 đừa chạy dò dò ra thì gặp 1 chú cỡ 50 ngoài đang lội bộ vô, tay xách chài với xô, chú hỏi sơ sơ ra đây chi thì tôi bảo nước đang lên nên ra chụp ảnh sống ảo tí rồi về, chú nghe vậy thì nhiệt tình chỉ chỗ, rồi dặn 3 đứa gừi xe mé ngoài này xíu, đừng đi xa vì cát ngoài kia lún, xe máy ra dễ kẹt, nước đang lên nhanh nên tranh thủ, cảm ơn chú sơ sơ rồi 3 đứa nghe theo lời chú tới gốc gòn to to rồi dựng xe ở đó, ngó ngó xung quanh xem có ai ko thì đi ra, ngó thêm vậy chứ chú kia vừa nãy cũng bảo ngoài này chả còn ai, 3 đứa tranh thủ kẻo nước dâng cao rồi nguy hiểm, nên 3 đứa tôi cũng tranh thủ dữ lắm.
Ngoài này thì chỉ có hàng cát dài đen đen trắng trắng pha chung, hàng phi lao ngang eo, dãy hàng dương to nhỏ có rì rào, xa tít mù có vài con thuyền đánh cá nhỏ xa xa chắc kéo cá, nước đúng là đang lên từ xa thấy rõ. Thấy vậy nên 3 đứa tranh thủ luôn, ban đầu thì chỉ chụp bình thường, 3 đứa thay phiên chụp cho nhau, chụp ảnh bình thường chán chê thì bắt đầu chuyện chính, tôi nháy mắt bảo Trang thì nàng hiểu ý,