đó thì chị Mỹ Anh lại nhắn tiếp: “Nào được miếng nào”, kèm theo đó là Icons kiểu thèm thuồng. Chị em Liên vẫn hay tếu kiểu đó. Liên nhắn lại trên nhóm: “đủ sức không chị gái yêu?”. Rồi lại tiếp như sau: Mỹ Anh: “Chấp hết” Thùy Trâm: “Nhìn cứ ngon thế kia thì có mà chị Mỹ Anh chết thèm” Liên nhắn trả lời đoạn chat của Thùy Trâm: “Bánh mì ngon hay cái gì ngon hả Trâm?” Thùy Trâm: “Cái này hỏi chị Mỹ Anh nhé chị Liên” Mỹ Anh: “Cái gì cũng ngon”. Rồi cả nhóm lăn ra cười. Không biết chị Mỹ