– Bố đang làm cái trò gì vậy? Bố có biết là bố đã lên chức ông ngoại rồi không?
– Bố.. bố… – ông Hùng ấp úng không biết nói gì với Thảo.– Nào bây giờ bố nói thật cho con biết có phải đêm qua đi chơi bố bị anh Hùng cho chơi thuốc gì đúng không?