“Wow… cô Lan ơi, cô biết cách nói tục trong khi đụ đéo lắm đó”
“Vinh à, cô là người đã đụ đéo nhiều năm. Cô có kinh nghiệm về đụ đéo được 16 năm rồi”
“Được rồi, giờ cô nằm xuống và giang hai chân ra đi”
“Nhưng trước tiên cô muốn cưỡi lên cặc con, cô sẽ ở trên người con”
“Nhưng bác sĩ có nói là tư thế truyền giáo thì tốt hơn”