Linh biết có người vào, cô ngại nên cứ nằm im, khi anh chàng chào mình thì Linh mới xoay mặt để chào lại, nhưng cô chỉ ú ớ được đúng câu khi nhìn thấy cậu masage :
– Cô Linh… cháu….. – Tú ngại cũng không nói lên lời. Nó cũng không ngờ người phụ nữ nó sắp đấm bóp lại là mẹ Thảo.