Em gái văn phòng gạ chịch thác loạn cực sướng, nghĩa là hai người vẫn chưa về nhà. Tôi bỏ điện thoại vào túi, Thoả sức khi được làm tình lồn hồng vú đẹp cực ngon khóa xe và đi nhanh về phía giãy lớp dạy nơi hai người dạy và học. Trên đường đi, tôi nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy hai người, nhưng tôi không nhìn thấy họ cho đến khi tôi bước vào giảy lớp dạy. Lúc này trời còn rất sớm, nhưng chưa đến năm giờ thì trời đã tối rồi. Khi tôi ở bên ngoài giảy lớp, tôi thấy đèn trong một trong số lớp của giảy nhà vẫn còn sáng. Trước tiên tôi đến lớp hai người và phát hiện trong lớp đã sớm trống rỗng, khóa