Hai mẹ con tôi đéo nhau được một lát thì đổi tư thế. Tôi ngồi dậy và ôm chặt mẹ. Chúng tôi ở trong tư thế ngồi, mẹ ngồi trong lòng tôi và vẫn cưỡi lên cặc tôi. Mẹ lại có cơn sướng ngất khác sau một hồi đụ đéo.
Mẹ biết tôi rất thích xuất tinh khi ở trên người mẹ, trong tư thế truyền giáo thông thường. Mẹ rời cặc tôi ra và nằm ngữa xuống nệm, banh hai chân ra để đón chờ tôi.