Đụ cô y tá bị con “ciu” to bự của sếp trước khi lấy chồng , “À, Lan này, tin tốt hơn đối với anh con đó, mà ba nghĩ là nó đã biết rồi” Cả hai cha con đều nhìn sang Thái. Thái: “Tin gì hả ba? Con không biết ba đang nói gì?” Ông Thông: “À… hôm nay dì con không được khỏe, nên ba phải đi đến bệnh viện” Thái: “Chuyện gì xảy ra với dì Huệ vậy? Dì đã ổn chưa ba?” Ông Thông: “Đừng lo Thái à, cả hai đều ổn cả” Thái: “Cả hai? Còn ai bị bệnh cùng với dì nữa hả?” Ông Thông: “Thực sự là… dì con đã có thai” Thái: “Cái gì? D… ì… c… o… n… đã… có… t… h… a… i…” Ông Thông: