– Tao sợ nhiều khi đang cảm xúc tâm trạng quá, rồi không kìm chế được lại vật nhau ra làm ngay tại nhà khi ông Hùng ở đó. Mà cái gì lén lút cũng thấy ngon, một lần, hai lần rồi đâm thành thói quen. Đi đêm có ngày gặp ma, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mày phải nhớ điều đó.
– Uh, tao biết chứ. Nhưng những khi đang nứng, lại cứ hôn hít sờ mó thì bố ai kìm được.
– Thế thì tao mới nói là chúng mày phải thật cẩn thận vào.
– Ok, tao sẽ cẩn thận. Nhưng đợt này không hiểu sao tao cứ như đang hồi xuân ý. Ngày làm mấy cái vô tư, thế mà hôm sau chỉ cần bị kích thích tí là lại lên cơn thèm ấy ngay được.