Đó là lần đầu tiên tôi đụ mợ Linh, và cũng lần đầu tiên niềm mơ tôi thành sự thực, không kể sau này tôi đụ mợ cả ngàn lần nhưng tôi không bao giờ chán, tất nhiên tôi không hiểu tại sao. Từ sau lần đó khi mợ Linh đến nhà tôi, tôi không thấy mợ buồn nưã và lúc nào mợ cũng mang cái không khí hấp dẫn nóng bỏng nhưng dịu dàng đến với tôi. Tôi nói tôi thích đàn bà mặc quần Jean bó cứng trông hấp dẫn, là mợ mặc ngay những quần Jean hấp dẫn mới nhất.