đó mậy? – Thì chịch chứ làm gì… đụ má… nó bú làm nứng đéo chịu nổi… Phương nghe vậy thì nhả dương vật gã mà cô đang bú ra, cô đong đưa cặp mông, cô nói: – Đừng… đừng mà… Gã sau đít cô có vẻ khỏe mạnh, gã giữ mông cô khá chặt. Gã đưa tay thọc vào lồn cô cái ót, xong rồi ra rút ngón tay ra, chìa ngón tay ướt nhẹp của mình ra rồi nói: – Đụ má… lồn chảy nước ướt nhẹp rồi mà còn bày đặt la la nữa hả em… em xạo quá đó nhe… Gã nói làm Phương xấu hổ muốn chết. Lúc nãy bú cho hai gã mà trí óc Phương cứ