“Chả phải như thế mới phù hợp với cô sao.”
Thu không nói gì mà im lặng vì biết mình đang bị nắm thóp.
Tiến bước lại gần Thu nói nhỏ vào tai.
“Anh chờ em ở kho hầm xe.” Nói rồi tiến hôn má Thu một cái rồi bước đi.
Thu lấy tay chùi rồi ấm ức bước theo sau với sự lo sợ.
Tiến xuống kho hầm xe trước. Vì anh là nhân viên lâu năm nên thừa biết nơi này ít ai ra vào.
Một lát sau Thu bước xuống và gọi cho Tiến.
Tiến mở cửa lôi Thu vào. Trong kho tối hù chỉ có ánh sáng của làn da trắng trẻo của Thu.