Long mặc quần áo đi xuống dưới nhà, thấy Gia Bảo đang nằm trong nôi nghịch đồ chơi, còn bà Linh đang đứng nhặt rau để chuẩn bị bữa tối. Long không thấy cô Hòa giúp việc đâu, nó ngạc nhiên hỏi :
– Ơ cô Hòa đâu hả mẹ? Sao mẹ nấu ăn có một mình vậy?
– Cô Hòa đi làm cho chỗ người quen cùng làng của cô ấy rồi. – Bà Linh quay mặt ra trả lời tỉnh bơ
– Sao lại đột ngột thế nhỉ? Trước đây không thấy cô ấy nói gì cả.