đây, hết giờ ra chơi rồi”. Liên nhắn lại bằng một biểu tượng khuôn mặt có 2 dòng nước mắt. —– Tiện máy điện thoại, Liên hỏi trên nhóm “Hội 3 mẹ tâm lý” xem Thùy Trâm và chị Mỹ Anh có biết việc này không thì cả 2 đều nói là bọn nó cũng vừa xin phép mẹ xong. Liên yên tâm hẳn. Hết chồng và con, giờ lại đến bố chồng, dở dang lúc vừa nãy Liên không nhìn thấy bố ở nhà, đoán là bố cũng không sang nhà cô Hằng làm xôi đâu, hồi sáng vừa mới cãi nhau mà. Liên bấm điện thoại gọi cho bố. Rất lâu sau,