“Ba con không nói cụ thể nhưng cho biết họ đã quan hệ tình dục 3 lần trong đêm đó”
“Họ quan hệ cách đây bao lâu rồi? ”
“Khoảng 7 năm, vì em họ con mới sinh khi đó, giờ đã 8 tuổi rồi”
“Vậy trong 7 năm đó cậu Tình không biết gì về quan hệ vụng trộm đó sao? ”
“Không Vinh à, em trai của mẹ vẫn không hề biết”
“Cậu không bắt gặp họ quan hệ lần nào sau khi về nhà? ”