– Tao biết. Tao cũng muốn thử một lần masage, nhưng phải là masage đàng hoàng cơ.
– Tao đảm bảo đàng hoàng nếu mày không muốn chuyện kia. Yên tâm đi, có tao ở đây thì mày sợ gì.
– Nhưng tao thấy ngại ngại sao ý. Vì chưa làm lần nào mà. – Linh bẽn lẽn như con gái.
– Hehe.. Thì phải thử mới biết được chứ. Chắc 15p nữa là cậu ta đến đấy. Thôi mày vào tắm qua đi cho cơ thể thơm tho sạch sẽ chút.
– Thế làm thật à? – Linh vẫn tỏ ra ngại ngùng.
– Ơ con này hay nhỉ. Mày tưởng tao nói đùa mày từ nãy à. Thôi đi tắm đi nhanh lên.