– Ba… ba… con vào được không?
– Vào đi con cửa không khóa…
Miên ngồi xuống giường, tay xoa xoa lưng Cư…
– Ba nằm im nhen, để con đấm lưng cho ba…
– Ừ, đấm dùm ba 1 chút chắc lớn tuổi nên hở 1 chút là mệt…
Tay Miên đấm nhè nhẹ trên lưng Cư, từ thắt lưng trở lên trên rồi lại đi ngược xuống, cái mông Cư nhô cao Miên đấm lên đó…