Tôi không quên khen em ý: “Cô đẹp quá, em yêu cô mất rồi”
Lúc này tay tôi vẫn day vào lồn em ý, nước đã rỉ nhiều hơn qua lớp vải ren màu đen dâm dục kia. Em ý vẫn tên: “A a a…” lúc đó tôi thấy sướng vcl, dâm dục quá…
Tôi kéo tay em ý xuống chạm vào con cu của tôi, tay em ý hơi rụt lại, rồi lại thả lỏng xuống, lúc sau lại vuốt qua như cố tình.