Thấy Linh đã đồng ý, Tú ngồi ngay ngắn lại bắt đầu đưa tay từ vai lên bóp ở sau gáy. Tay nó cố gắng nhẹ nhàng để Linh không thấy đau. Thực ra cái masage Yoni này Tú chỉ học lỏm bắt trước trên mạng và nó mới được thực hành lần đầu tiên trên cơ thể của Hà. Lúc đầu nói chuyện đùa vui và nó mạnh miệng bảo biết masage Yoni, nhưng không ngờ là Hà đã đồng ý luôn và còn hẹn gặp nhau để nó masage cho cô. Masage cho Hà thì Tú thấy khá dễ dàng, vì nó chủ yếu xoa và mơn trớn ở vùng nhậy cảm. Nhưng masage cho Linh thì nó phải tập trung vào chuyên môn hơn là tập trung vào việc kích thích. Thấy Linh đã thở ra nhẹ nhàng khi bàn tay đang xoa bên sau gáy, Tú hỏi :