Chuyên Nghiệp Nên Được Bố Chồng Huấn Luyện ,
Mẹ nói không cần và muốn nhờ chị Hương xoa bóp. Tôi nói với mẹ rằng đó là người đàn bà đấm bóp, nhưng mẹ đã quyết định rồi. Mẹ kêu chị Hương và hỏi chị có đấm bóp được không và giúp mẹ trong phòng tắm vì mẹ còn đau tay.
Chị Hương đồng ý và nói rằng bà của chị từng là thợ đấm bóp trong làng và chị cũng biết chút ít.