Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở và đi ra nhà vệ sinh nam trốn một lúc. Định là thưa thưa người rồi sẽ vào tìm. Tôi trốn khoảng 30 phút thì bắt đầu lẻn vào nhà vệ sinh giáo viên. Tôi lẻn vào thật nhanh và chui vào buồng cuối cùng. Lúc này tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung vậy. Lúc này tôi mới tìm khắp các ngóc ngách trong buồng này nhưng không thấy gì. Tôi mới nhẹ nhàng mở cửa buồng ra và cảnh giác ngó nghiêng để chắc chắn là không ai thấy mình. Thế rồi tôi nhẹ nhàng đi sang buồng bên cạnh. Đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng nói:Đúng là mùi của tuổi trẻ. Cô thích cái mùi hương này lắm nhé.