Nhờ vậy tôi cũng yên tâm được phần nào, quan trọng là vợ tôi bình yên về với tôi là tôi hạnh phúc rồi. Cô ấy nói anh nào cũng khỏe, cũng xung lắm, chấm 10/10, đặc biệt là 2 anh đối tác rất thích vợ tôi, hứa sẽ hợp tác đầu tư cho công ty nhiều hơn nữa nêu lần sau vợ tôi chịu tiếp tục đi Phú Quốc với 2 anh đó.