Nội dung: tôi làm việc cho một doanh nghiệp lớn, tôi là thư ký của một giám đốc mỗi lần đi công tác đâu tôi đều đi cùng và chăm sóc cho giám đốc, sau nhiều lần vậy ông đã có ý đồ với tôi nhưng do công việc nên tôi đã đồng ý lên giường và dạng háng cho sếp địt mỗi khi sếp thích, từ lúc đó về ngày nào cũng địt và tôi rất sợ khi làm tình quá nhiều một ngày, tôi luôn xin là làm tình ít đi